Vejledning i sammenhæng

Skab vejledning i sammenhæng
Vejledningsforløb til Uddannelse & job

Skab Vejledning i sammenhæng ved at koble forskellige vejledningsaktiviteter til ét sammenhængende vejledningsforløb.

Formål:  At facilitere unges nysgerrighed, horisontudvidelse og mulighedsbevidsthed om uddannelse, job og fremtidsperspektiver.

Inspiration og værktøjer til vejledning i sammenhæng

Alle materialer, værktøjer og erfaringer m.m. er udviklet i projektet ‘Unge i praksis’.

De sammenhængende vejledningsforløb her består af fem bærende elementer

 • Kollektiv vejledning før
 • Informationsmøde for forældre
 • Brobygning på en erhvervsskole
 • Praktik i en virksomhed
 • Kollektiv vejledning som opfølgning på aktiviteterne

Autentiske rammer for læring

Det gør indtryk på unge at stå med professionelt værktøj i hænderne, at møde virkelige borgere eller fx at producere noget, der har betydning for andre.

Vejledning i sammenhæng fungerer, når den bygges op omkring autentiske rammer for læring.

Her er:

 • Skabeloner til sammenhængende vejledningsforløb
 • Tips til etablering af samarbejde med lokale virksomheder
 • Fælles mindset om de unge
 • Erfaringer fra praksis om fælles mindset
 • Fordeling af faglige roller, ansvar og ressourcer rundt om de unge

Skabeloner til sammenhængende vejledningsforløb

Sammenhængende vejledningsforløb kan struktureres på flere måder. Her kommer tre skabeloner som inspiration til hvordan man kan skabe sammenhængende vejledningsforløb.

Skabelonerne stammer fra vejledningsforløb, der er udviklet og afprøvet af uddannelsesvejledningen i Skanderborg, Fredericia, Slagelse, Roskilde og Allerød kommune.

Fra fag til branche

Med skabelonen Fra fag til branche skaber du sammenhæng ved en direkte kobling mellem en fagretning på en erhvervsskole og en tilhørende branche.

Ungeentreprenør

Med skabelonen Ungeentreprenør skaber du sammenhæng ved at give den unge en hovedrolle som aktiv entreprenør, der udvikler et produkt til en arbejdsplads med hjælp fra erhvervsskolen.

Lejrskoleforløb

Med skabelonen Lejrskoleforløb skaber du overordnet sammenhæng ved at benytte rammerne fra Folkeskolelovens §16 c og organisere undervisningen i uddannelse og job som lejrskole med overnatning.

Tips til etablering af samarbejde med lokale virksomheder

Skab relationen

Bank på og drik kaffe. Her er ingen smutveje eller hurtige løsninger. Ting tager tid. Ønsker du at etablere et stærkt samarbejde lokalt, må der investeres tid til den personlige kontakt

Plej relationen

Kontakt evt. virksomheden undervejs, hvis der er lang tid til at forløbet skal afvikles. Giv feedback efter endt forløb. Lyt til de gode fortællinger, men også til bekymringer og virksomhedens behov

Kommuniker tydeligt

Om formål, rammer, vilkår og roller og ansvar Kort er godt. Uddannelsesvejledere kan have mange ord på sinde og virksomhederne måske kun kort tid til at læse dem. Send fx takkebreve efter endt forløb.

Fælles mindset om de unge

Alle aktører spiller en vigtig rolle. Skoler og virksomheder kan sammen give unge en håndgribelig og unik mulighed for at lære om uddannelse, job og sig selv. Det kræver dog at alle arbejder sammen, at hver part bringer det i spil de er gode til, og at der skabes en fælles forståelse af opgaven – et fælles mindset om de unge.
Løfte i flok

Erfaringer fra praksis

Det fælles mindset dannes når

Roller og ansvar rundt om de unge

Uddannelsesvejlederen

Roller

 • Har metodisk indsigt i forskellige karrierelæringsteorier, samt valg- og overgangsprocesser

 • Facilitator af karrierelæringsaktiviteter ud fra den unges forudsætninger og behov

 • Har viden om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet


Ansvar

 • Koordinering af samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder

 • Forberede de unge på det sammenhængende vejledningsforløb

 • Facilitering af opfølgende refleksioner med de unge om egne oplevelser i relation til uddannelses- og arbejdsliv

Grundskoler: lærere

Roller

 • Ambassadør for vejledningsforløbet

 • Overgangsfigur mellem aktører uden for skolen og de unge (og deres familier)

 • Underviser i skolens fag

 

Ansvar

 • Være nysgerrig på uddannelses- og arbejdsliv sammen med eleverne

 • Følge op på fx succesoplevelser i brobygning/praktik, når de unge er tilbage i skolen

 • Facilitere elevernes drøftelse af og reflektion over vejledningsaktiviteterne i samarbejde med uddannelsesvejlederen

Erhvervsuddannelser

Roller

 • Formidlere af et autentisk læringsmiljø og praksisfaglighed

 • Eksperter i erhvervsuddannelser og brancher der modtager de uddannede unge

Ansvar

 • Give de unge en oplevelse af hvad undervisning på EUD vil sige

 • Skabe en autentisk læringsarena, hvor de unge kan bruge andre kompetencer end i grundskolen

 • Koble viden om uddannelsesliv på en erhvervsuddannelse til den unges oplevelse i praktik

Virksomheder

Roller

 • Eksperter i fag og brancher

 • Værter til autentisk læringsarena for arbejdsliv

 

Ansvar

 • Som praktikværter at tage godt imod praktikanterne og tilrettelægge meningsfulde praktikforløb

 • Bidrage til de unges læring om specifik faglighed, virksomheden og arbejdsliv

 • Invitere de unge ind i et autentisk miljø, hvor de unge prøver forskelligartede arbejdsopgaver

Bag om metoden - styrk unges karrierelæring

 

Karrierelæring betegner den unges proces med at gøre sig erfaringer med og reflektere over:

 • Uddannelse
 • Job
 • Arbejdsliv
 • Forståelse af sig selv i en uddannelses- og jobrelateret kontekst
 • Fremtidsperspektiver

 

Hent evaluering af projekt 'Unge i praksis'

Vejledning på distancen - online alternativer

Nogle vejledningsaktiviteter kan med fordel afvikles online, det gælder fx forældremøder.

Andre er svære at erstatte med et online alternativ, da oplevelsen som helhed kræver fysisk tilstedeværelse, som fx en praktik.