Vejledning i sammenhæng

Lejrskole - Forløbseksempel 2

Aktivitet 1

Forældre arrangement

Hvornår?

2 uger før kollektiv vejledning

Hvem/hvor?

UU-vejleder
Bibi Secher
Kratbjergskolen afd. Ravnsholt

Aktivitet 2

Kollektiv vejledning

Hvornår?

Ugen før lejrskolen

Hvem/hvor?

UU-vejleder
Bibi Secher
Kratbjergskolen afd. Ravnsholt

Aktivitet 3

Brobygning 4 dage samlet (hvoraf 3 indeholder brobygning)

Hvornår?

Lejrskoleuge
Mandag
Tirsdag

Hvem/hvor?

Ophold på skolehjem

Den Jydske Haandværker-skole

Erhvervsskolen tilrettelægger program

 

Aktivitet 4

Erhvervsbesøg 1 dag

Hvornår?

Lejrskoleuge

Onsdag

Hvem/hvor?

Wavin
SP Moulding

Erhvervsskolen tilrettelægger program

Aktivitet 5

Brobygning

Hvornår?

Lejrskoleuge
Torsdag

Hvem/hvor?

Den Jydske Haandværker-skole
Erhvervsskolen tilrettelægger program

Aktivitet 6

Opfølgning

Hvornår?

Ugen efter Lejrskoleugen
– 2 dage

Hvem/hvor?

UU-vejleder
Bibi Secher
Kratbjergskolen afd. Ravnsholt

Om kommunen

Projekt Unge i praksis. Projektet afvikles for elever i Allerød Kommune, et område, hvor overgangsfrekvensen kontinuerligt tegner dette billede: I 2021 søges gymnasiale uddannelser af 93 % i 9. klasse og erhvervsuddannelser søges af 5 %, hvilket er det samme som i 2020. I forhold til søgningen til erhvervsuddannelse er der i 2021 5 % der efter 9. klasse og 13 % der efter 10. klasse har søgt denne uddannelse. I 2020 var tallene henholdsvis 5 % og 14 %.

Vejledningen er forankret i UU-Sjælsø, et § 60 selskab, der varetager vejledningsopgaven på vegne af kommunalbestyrelserne i Allerød, Hørsholm og for grundskolevejledningen i Rudersdal.