Allerød forløb 2 lejrskole

Forløb 2: Lejrskole

2 uger før kollektiv vejledning

Forældre arrangement

UU-vejleder
Bibi Secher
Kratbjergskolen afd. Ravnsholt

Ugen før brobygning

Kollektiv vejledning

UU-vejleder
Bibi Secher
Kratbjergskolen afd. Ravnsholt

Forløbsuge:
Mandag
Tirsdag

Brobygning 2 dage

UNORD Hillerød Tekniske Skole

Mødetid 9.00 – 13.30

Erhvervsskolen tilrettelægger program

Forløbsuge

Onsdag
Torsdag
Fredag

Erhvervspraktik 3 dage

Industri og

byggevirksomheder

Ugen efter forløbsugen – 2 dage

Opfølgning

UU-vejleder
Bibi Secher

Om kommunen

Projekt Unge i praksis. Projektet afvikles for elever i Allerød Kommune, et område, hvor overgangsfrekvensen kontinuerligt tegner dette billede: I 2021 søges gymnasiale uddannelser af 93 % i 9. klasse og erhvervsuddannelser søges af 5 %, hvilket er det samme som i 2020. I forhold til søgningen til erhvervsuddannelse er der i 2021 5 % der efter 9. klasse og 13 % der efter 10. klasse har søgt denne uddannelse. I 2020 var tallene henholdsvis 5 % og 14 %.

Vejledningen er forankret i UU-Sjælsø, et § 60 selskab, der varetager vejledningsopgaven på vegne af kommunalbestyrelserne i Allerød, Hørsholm og for grundskolevejledningen i Rudersdal.