Vejledning i sammenhæng

Inspiration og materialer til brobygning på erhvervsskole

Brobygning på en erhvervsskole

Brobygning på erhvervsskole

Al inspiration, erfaringer og materialer du finder på denne side er tænkt til uddannelseschefer, undervisere og vejledere på erhvervsskoler, eller andre, der ønsker at tænke brobygning ind i et sammenhængende vejledningsforløb for unge i udskolingen.

Mere sammenhæng øget elevmotivation

Brobygning på erhvervsskole kan mere, når den er en del af et sammenhængende forløb.

Erhvervsskolerne oplever, at de unge er godt forberedt på brobygningen, når der i fællesskab er skabt et mindset om formålet med den kollektive vejledning og brobygning. Brobygningen får derudover en ekstra dimension af læring, idet de unge også skal i praktik. Hvor ordinær brobygning er fokuseret på et uddannelsesperspektiv, er brobygning i et sammenhængende vejledningsforløb, der også inkluderer praktik, med til at sætte erhvervsskolens faglighed ind i en større kontekst med et jobfokus. Grundig forberedelse inden brobygning og undervisningen med jobfokus er med til at skabe mere mening for både erhvervsskolerne og de unge, der opleves som mere motiverede i de sammenhængende forløb.

Erfaring fra praksis med brobygning på erhvervsskole

Brobygningen og det sammenhængende vejledningsforløb bliver gode, når

Planlægning skal prioriteres, så delaktiviteterne kan udformes så de understøtter hinanden. Tilbagemeldingen fra erhvervsskolerne, der deltog i projekt Unge i praksis er, at de tydeligt kan mærke, at de unge er forberedt som aftalt, og at underviserne efter et par gennemførte forløb, begynder at efterspørge de materialer, fx logbog, som de unge har med i brobygning fra uddannelsesvejledningen

Erhvervsskolen kan med fordel deltage i forældremøder i forbindelse med forløbet eller besøge de unge i grundskolen, inden de skal modtage dem i brobygning. Uddannelsesvejledningen kan flytte hele eller dele af den kollektive vejledning til erhvervsskolen og hvis muligt være til stede under brobygningen

De unge skal møde ægte materialer, værktøjer, fagpersoner og opgaver

Se Case om Mathilde på kokkeskole

Flere erhvervsskoler glæder sig over, at deres brobygning med sammenhængende vejledningsforløb, er mere jobrettet, når underviserne ved, at de unge skal i praktik. Den ordinære brobygning er centreret mere om uddannelsesperspektivet i sig selv og kan ikke på samme måde perspektiveres til et arbejdsliv

Unge I brobygning bliver imponerede og engagerede, hvis de bliver taget godt imod, og der er styr på rammerne og programmet, når de møder i brobygning ( se case med Mathilde på kokkenskole ) Omvendt bliver de utrygge og uengagerede, hvis der ikke er styr på tingene eller hvis underviserne ikke gider  

Materialer og værktøjer

Velkomstfilm fra EUD

Film fra EUD til kollektive vejledning FØR

Struktur for samarbejde

Eksempel på struktur for samarbejde på tværs med tydelig ledelse

Logbog

Elevmateriale fra uddannelsesvejledningen

Workflow

Viser arbejdsgange på en arbejdsplads

DIY ”Velkomstfilm fra EUD”

Skabelon og struktur for produktion af velkomstfilm

Cases fra sammenhængende forløb

Workflow

De fleste arbejdspladser er kendetegnet ved, at de består af mange funktioner, arbejdsgange, opgaver

Læs mere

Find inspiration til et sammenhængende forløb i disse videoer fra praksis