Vejledning i sammenhæng

Ungeentreprenør

Eksempel på forløb med unge som entreprenører

De unges rolle som entreprenører, og det at de udvikler et produkt, er essentielt i denne forløbsskabelon.

Produktet skal defineres af et reelt professionelt behov hos praktikværten.

Forløbet giver indsigt i en specifik faglig disciplin (afhængigt af produktet) og i generel viden om uddannelses- og arbejdsliv.

Forløbet inkluderer en vekselvirkning mellem brobygning og praktik og en afsluttende integration af den kollektive vejledning i brobygningen.

 

Kollektiv vejledning før:
I klassen

 • Gennemgang af erhvervsuddannelserne
 • Fokus på den branche de unge skal opleve
 • Forberedelse til at være udforskende og nysgerrig
 • Forberedelse til specifikke opgaver der venter (udvikle et produkt til arbejdspladsen)
 • Forberedelse på den kommende brobygning og praktik

Praktik 1. dag:
Hos praktikværten

 • Tydeligt formål: udvide horisont i forhold til uddannelse og job
 • Rundvisning og introduktion på arbejdspladsen
 • Observation og deltagelse i aktiviteter på arbejdspladsen
 • Møde med forskellige medarbejdere, der fortæller om deres karrierevej
 • Indsamling af data, informationer o.a. som de unge skal bruge til at løse den specifikke opgave

Brobygning 1. dag: På erhvervsskolen​

 • Tydeligt formål: udvide horisont i forhold til uddannelse og job
 • Fokus på sanselige og aktivivtetsprægede aktiviteter med afsæt i indsamlet data fra 1. praktik
 • Analyse af data og informationer og udarbejdelse af problemstilling, der skal løses
 • Udvikling af produkt til arbjedsplads på baggrund af indsamlet data og efterfølgende analyse
 • Faglige indspark fra erhvervsuddannelses-undervisere, der understøtter og kvalificerer udviklingen af de unges produkt og stiller eventuelle materialer til rådighed

Praktik 2. dag:
Hos praktikværten

 • Hos praktikværten
 • Præsentation af produkt på arbejdspladsen
 • Deltagelse og feedback fra relevante medarbejdere på praktikstedet
 • Observaton og deltagelse i faste arbejdsgange hos praktikværten

Praktik 3. dag:
Hos praktikværten

 • Fokus på andre arbejdsopgaver og funtioner på praktikstedet end de forrige dage
 • Eventuelt kan de unge bruge dag 2 på at færdigudvikle deres produkt med sparring fra relevante medarbejdere og præsentere det 3. dag i praktik
 • Feedback på den unges dage i praktik fra praktikvært

Brobygning 2. dag: På erhvervsskolen

 • Bearbejdning  af og refleksion over de unges oplevelse i praktikken med deltagelse af klassens uddannelsesvejleder
 • Perspektivering til faglighed på uddannelsen
 • Perspektivering til arbejdsmetoder på uddannelsen
 • Fokus på at koble de unges erfaringer med denne erhvervsudannelse med