Vejledning i sammenhæng

Gode råd , Doe's & Don'ts og Praktiske eksempler på erhvervspraktik

Erhvervspraktik på en arbejdsplads

Erhvervspraktik på en arbejdsplads

Gåde råd til erhvervspraktik

Erhvervspraktik er en særlig arena for læring. Den er autentisk og muliggør direkte læring om job.

Praktikværter, uddannelsesvejledere og lærere er sammen ansvarlige for sammen at skabe gode rammer for aktiviteten.

Her finder du:

  • gode råd til uddannelsesvejlederen, der skal etablere et samarbejde med en ny praktikvært
  • to sæt materialer. Ét målrettet potentielle praktikværter og ét målrettet kommende praktikværter, som har sagt ’ja’ til at tage praktikanter

En gave til praktikværter – og unge

Når vi sender de unge ud, er det jo en gave til virksomhederne

Tak til alle arbejdspladser, der åbner dørene og tager unge i praktik. At komme i praktik er en gave til den unge i et karrierelæringsperspektiv.

Men ser praktikværterne de unge som en gave? Forventer en praktikvært at møde en ung, der på forhånd har vist interesse for branchen eller en ung, der skal lære om arbejdsliv generelt?

Et fælles mindset og en fælles forståelse af hvad formålet med praktikken er, er vigtigt for at gøre praktikoplevelsen god for alle.

To verdener der mødes

Uddannelsesvejledningen, herunder også skolen, og arbejdspladsen kommer fra to forskellige verdener.

Det er styrken i samarbejdet, men kan også være årsag til misforståelser og irritation, når samarbejdet skal etableres og praktikken koordineres.

For at dæmme op for misforståelser og irritationsmomenter, er erfaringen fra Unge i praksis, at uddannelsesvejledere, med fordel, kan bestræbe sig på at kommunikere så kort og præcist som muligt, når praktikken skal koordineres med praktikværten.

En typisk forskydning i forventningen til praktikken kan være:

Uddannelsesvejlederen, der tænker at al basal viden om arbejdsliv er lige det den unge har brug for i forhold til karrierelæring og praktikværten, der ruller hele sin salgstale ud som stod han overfor en potentiel kunde.

En typisk irritation i forhold til kommunikation kan være:

Uddannelsesvejlederen, der formulerer en lang og overdådig ordstrøm via mail, med det formål at forventningsafstemme og lægge et kim til et fælles mål om karrierelæring for den unge under praktikken… og praktikværten, der læser mailen på sin telefon, da han sjældent er på kontoret og har tid til at læse mail…

Fælles ansvar om de unge i erhvervspraktik

Når vi har et fælles mindset om de unge

Når alle aktører bringer det i spil de er gode til ind i samarbejdet

Når alle aktører gør sig umage med at forstå hinandens kulturer

Kan vi sammen skabe en arena for god sammenhængende læring om uddannelse og job for den unge

Løfte i flok

Info til praktikværter

Nedenfor finder du links til materialer og information som kan sendes til praktikværter.

Materialerne er tænkt som simpel kommunikation til praktikværter med en travl hverdag.

Noget af materialet er relevant for potentielle praktikværter før de har sagt ja til at tage praktikanter

Andet er tænkt som hjælp til kommende praktikværter,  når de forbereder praktikken.