Vejledning i sammenhæng

Fælles produkt

Et fælles tema eller et fælles produkt, som alle aktører arbejder med, er en god måde at skabe sammenhæng, kontinuitet og motivation hos alle aktører i det sammenhængende vejledningsforløb.

Arbejdes der med et fælles produkt, skal alle aktører inddrages i planlægningsfasen, så der er enighed om temaet og produktet og om, hvordan de respektive aktører skal arbejde med det.

Et eksempel på dette er et sammenhængende forløb fra Skanderborg kommune, hvor det fælles tema var ”Bæredygtighed og vand”. Produktet, der skulle udvikles i forbindelse med temaet var en plantevæg.

Temaet, ”Bæredygtighed og vand” blev introduceret af uddannelsesvejledningen i den kollektive vejledning før. Erhvervsskolen, Jordbrugets UddannelsesCenter, introducerede produktet, plantevæggen, og stillede materialer og faglighed til rådighed. Praktikværten, AVK, en lokal virksomhed, der producerer pumpesystemer til vandforsyning, arbejdede med vandingssystemer og perspektiverede temaet til en global kontekst om bæredygtighed.

Se video fra forløbet her