Vejledning i sammenhæng

Fra fag til branche

Forløb med fem primære elementer

De unge kommer i brobygning på en given fagretning på en erhvervsskole og efterfølgende i praktik på en arbejdsplads i en branche, der passer til fagretningen.

Skabelonen rummer fem primære elementer, som skal integreres til ét sammenhængende forløb.

Kollektiv vejledning er det overordnede samlende element. Sammenhængen på tværs skal understøttes ved forskellige greb, se [Link til overvejelser]

Informationsmøde for forældre

 • Informationsmøde for forældre kan enten placeres i starten eller afslutningen af et sammenhængende vejledningsforløb

Kollektiv vejledning

 • Introduktion til vejledningsforløbet
 • Forberedelse til erhvervsuddannelser generelt og mere specifikt til den lokale erhvervsskole
 • Arbejd med nysgerrighed

Brobygning

 • 1 – 2 dages brobygning på en erhvervsuddannelse i en given fagretning, som dækker den branche den unge efterfølgende skal i praktik i
 • Kan tilrettelægges klassevis eller individuelt af hængigt af muligheder og præferencer lokalt

Praktik

 • 1 – 3 dages praktik i en lokal virksomhed
 • Praktikken kan koordineres centralt ved at uddannelsesvejledningen finder praktikpladser til alle unge, ved hjælp af fx en kommunal erhvervsplaymaker eller ved at de unge selv finder en praktikplads

Kollektiv vejledning

 • Opfølgning på vejledningsaktiviteterne
 • De unge reflekterer over hvad de har oplevet
 • De unge reflekterer over dem selv i relation til de uddannelses- og arbjedslivsaktiviteter de har deltaget i