Fredericia kommune

Forløb 2 : ungeEntreprenør

Ugen før forløbsugen

Forældre-arrangement

Online for alle deltagende klasser

Uddannelses-vejledningen, med deltages fra lokal praktikvært og repræsentant fra erhvervsskolen

En hverdag før forløbsugen

Kollektiv vejledning

I klassen

Uddannelses-vejledningen

Forløbsuge

Erhvervspraktik 2 dage

Lokale virksomheder

Praktik-koordinator finder praktikpladser

Efter alle hold har været i praktik

Brobygning Skills + 1 dag

DM i Skills for alle deltagende klasser
På erhvervsskolen
Erhvervsskolen tilrettelægger program

Opfølgning

På skolen.

På allerede fastlagte dage for Uddannelse og Job

Uddannelses-vejledningen

Om kommunen

Roskilde kommune har i 2022 omkring 80.000 borgere, hvoraf 12.592 er unge. I kommunen er der 15 grundskoler, 7 specialskoler og 8 private skoler. Af de unge i grundskolen vurderes 14 procent ikke uddannelsesparate i 9. klasse, mens 19 procent vurderes ikke uddannelsesparate i 10. klasse.

Roskilde Kommune har et mål om unge, der søger en erhvervsuddannelse er minimum 15 %. 13,6 % søgte en erhvervsuddannelse i 2021.

Uddannelsesvejledningen er forankret i UngeGuiden under jobcentret. Der er i alt 16 uddannelsesvejledere, hvoraf de 8 arbejder i grundskolen.

Projekt Unge i Praksis blev i Roskilde organiseret omkring en projektleder (som er teamleder for Uddannelsesvejledningen), to uddannelsesvejledere og en praktikkoordinator.