Vejledning i sammenhæng

Fag til branche - Forløbseksempel

Aktivitet 1

Opstartsmøde samarbejdspartnere

Aktivitet 2

Brev til forældre

Aktivitet 3

Kollektiv vejledning

Hvornår?

Ugen før forløbs-dagene

Hvem/hvor?

I klassen

Uddannelses-vejledningen

Aktivitet 4

Mini-praktik

Hvornår?

Forløbsdage
Mandag

Mødetid

9.00 – 12.00

Hvem/hvor?

Klassevis

Lokale virksomheder

Fælles buskørsel til virksomhed

Uddannelses-vejledningen finder praktikplads

 

Virksomheden tilrettelægger program i samarbejde med uddannelses-vejledningen

Aktivitet 5

Mini-brobygning

Hvornår?

Forløbsdage

Mandag

Mødetid

8.30 – 13.30

Hvem/hvor?

EUC Lillebælt

Erhvervsskolen tilrettelægger program i samarbejde med uddannelses-vejledningen

Aktivitet 6

Opfølgning

Hvornår?

Ugen efter forløbs-dagene

Mødetid

12.45 – 13.45

Hvem/hvor?

I klassen

Uddannelses-vejledningen

 

Aktivitet 7

Forældreinddragelse

Hvornår?

Ugen efter forløbs-dagene

Hvem/hvor?

I klassen

Uddannelses-vejledningen

Om kommunen

Fredericia Kommune har i 2022 omkring 51.000 borgere.

Folkeskolerne i kommunen er organiseret i fem distriktsskoler, som hver dækker over to til fire afdelinger samt et 10. kl. center. Derudover har kommunen et bredt udbud af ungdomsuddannelser og virksomheder. I ”Unge i praksis” har der deltaget 7. klasser fra de 4 udskolings-skoler, de tre lokale erhvervsuddannelsesinstitutioner og en bred vifte af lokale virksomheder indenfor forskellige brancher.

I Fredericia Kommune er uddannelsesvejledningen forankret under ”Unge og uddannelse” som er en del af den nyetablerede ungeenhed. Størstedelen af ansvaret for det timeløse fag ”Uddannelse og Job” ligger hos UU.

En del af Fredericia Kommunes erhvervsuddannelsesstrategi er, at mindst 25 % af de unge i kommunen vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. kl. i 2023. Unge i praksis har sammen med en del lokalt forankrede initiativer været et projekt, som har skullet understøtte denne strategi.