Vejledning i sammenhæng

Skab sammenhængende vejledningsforløb til Uddannelse & job

Vidensnotat

Hent og læs vidensnotat

Materialer og værktøjer 1

Alle materialer, værktøjer og erfaringer m.m. udspringer fra sammenhængende vejledningsforløb, der består af fem bærende elementer

 • Kollektiv vejledning før
 • Informationsmøde for forældre
 • Brobygning på en erhvervsskole
 • Praktik i en virksomhed
 • Kollektiv vejledning som opfølgning på aktiviteterne
Kollektiv vejledning
før
Materialer og hjælp til kollektiv vejledning
Find materialer
Infomøde for forældre
Find inspiration to materialer til infomøde
Find materialer
Brobygning på erhvervsskole
Find materialer der kan inspirere samarbejdspartnere på erhvervsskoler
Find materialer
Erhvervspraktik i virksomhed
Find materialer der kan sendes til samarbejdspartnere i virksomheder
Find materialer
Kollektiv vejledning efter
Materialer og hjælp til kollektiv vejledning
Find materialer

Autentiske rammer for læring

De autentiske rammer skabes i samarbejde med de lokale virksomheder og erhvervsskole

Her er:

 • Tips til etablering af samarbejde med lokale virksomheder
 • Fælles mindset om de unge
 • Erfaringer fra praksis om fælles mindset
 • Fordeling af faglige roller, ansvar og ressourcer rundt om de unge

Tips til etablering af samarbejde med lokale virksomheder

Skab relationen

Bank på og drik kaffe. Her er ingen smutveje eller hurtige løsninger. Ting tager tid. Ønsker du at etablere et stærkt samarbejde lokalt, må der investeres tid til den personlige kontakt

Plej relationen

Kontakt evt. virksomheden undervejs, hvis der er lang tid til at forløbet skal afvikles. Giv feedback efter endt forløb. Lyt til de gode fortællinger, men også til bekymringer og virksomhedens behov

Kommuniker tydeligt

Om formål, rammer, vilkår og roller og ansvar Kort er godt. Uddannelsesvejledere kan have mange ord på sinde og virksomhederne måske kun kort tid til at læse dem. Send fx takkebreve efter endt forløb.

Fælles mindset om de unge

Alle aktører spiller en vigtig rolle.

Skoler og virksomheder kan sammen give unge en håndgribelig og unik mulighed for at lære om uddannelse, job og sig selv. Det kræver dog at alle arbejder sammen, at hver part bringer det i spil de er gode til, og at der skabes en fælles forståelse af opgaven – et fælles mindset om de unge.

fælles mindset om den unge (2)

Erfaringer fra praksis

Det fælles mindset dannes når

Roller og ansvar rundt om de unge

Uddannelsesvejlederen

Roller

 • Har metodisk indsigt i forskellige karrierelæringsteorier, samt valg- og overgangsprocesser

 • Facilitator af karrierelæringsaktiviteter ud fra den unges forudsætninger og behov

 • Har viden om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet


Ansvar

 • Koordinering af samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder

 • Forberede de unge på det sammenhængende vejledningsforløb

 • Facilitering af opfølgende refleksioner med de unge om egne oplevelser i relation til uddannelses- og arbejdsliv

Grundskoler: lærere

Roller

 • Ambassadør for vejledningsforløbet

 • Overgangsfigur mellem aktører uden for skolen og de unge (og deres familier

 • Underviser i skolens fag

 

Ansvar

 • Være nysgerrig på uddannelses- og arbejdsliv sammen med eleverne

 • Følge op på fx succesoplevelser i brobygning/praktik, når de unge er tilbage i skolen

 • Facilitere elevernes drøftelse af og reflektion over vejledningsaktiviteterne i samarbejde med uddannelsesvejlederen

Erhvervsuddannelser

Roller

 • Formidlere af et autentisk læringsmiljø og praksisfaglighed
 • Eksperter i erhvervsuddannelser og brancher der modtager de uddannede unge

 

Ansvar

 • Give de unge en oplevelse af hvad undervisning på EUD vil sige

 • Skabe en autentisk læringsarena, hvor de unge kan bruge andre kompetencer end i grundskolen

 • Koble viden om uddannelsesliv på en erhvervsuddannelse til den unges oplevelse i praktik

 

Virksomheder

Roller

 • Eksperter i fag og brancher

 • Værter til autentisk læringsarena for arbejdsliv

 

Ansvar

 • Som praktikværter at tage godt imod praktikanterne og tilrettelægge meningsfulde praktikforløb

 • Bidrage til de unges læring om specifik faglighed, virksomheden og arbejdsliv

 • Invitere de unge ind i et autentisk miljø, hvor de unge prøver forskelligartede arbejdsopgaver

Bag om metoden - styrk unges karrierelæring

 

Karrierelæring betegner den unges proces med at gøre sig erfaringer med og reflektere over:

 • Uddannelse
 • Job
 • Arbejdsliv
 • Forståelse af sig selv i en uddannelses- og jobrelateret kontekst
 • Fremtidsperspektiver

 

På distancen