Vejledning i sammenhæng

Inspiration og materialer som kan bruges til info til forældre

Info til forældre

Info til forældre

Materialet på denne side er målrettet info til forældre til unge, der skal i brobygning, praktik eller måske begge dele i et sammenhængende vejledningsforløb.

Uddannelsesvejledere kan efter behov supplere deres vejledning til forældre med et link til denne side

Fortæl mig noget, og jeg vil glemme det. Vis mig en ting, og jeg husker det måske. Giv mig en oplevelse, og jeg glemmer det aldrig

Kære forældre. Vi mener, at unge får mest ud af at lære om uddannelse og arbejdsliv ved at opleve det

Info til forældre - fakta

Brobygning

Brobygning er et vejlednings- og undervisningsforløb på en ungdomsuddannelse, fx teknisk skole, sosu-skolen eller et gymnasium. Brobygning er for unge i udskolingen, typisk i 8. og 9. klasse, men nogle gange også for yngre unge.

Praktik

Erhvervspraktik, eller praktik, er et ikke lønnet forløb på en arbejdsplads enten offentligt eller privat. Praktik er muligt for unge i folkeskolens 6. – 10. klasse.

Unge, der skal deltage i brobygning og praktik, kan de se frem til:

De unge skal lære at være nysgerrige

Unge kan bruge brobygning og praktik til at lære om uddannelse, arbejde og dem selv. De kan også bruge det til at øve at komme ud et nyt sted, øve at være nysgerrige og øve at reflektere over hvad de har oplevet.

Der skal nysgerrighed til for at få mest muligt ud af brobygning og praktik.

Info til forældre – de unge skal faktisk støttes i at være nysgerrige på:

  • hvordan uddannelses- og arbejdsliv kan hænge sammen
  • hvordan en branche hænger sammen med det omgivende samfund
  • hvad de selv kan og hvordan, det de kan, kan komme i spil på forskellige måder i forskellige uddannelser og forskellige jobs

Selvom dit barn måske ”kun” skal et sted hen i brobygning eller praktik, kan det han eller hun lærer om sig selv og om at være nysgerrig, være god træning til engang at skulle træffe et valg om uddannelse.

Uddannelsesvejledere hjælper de unge i gang med læring og nysgerrighed
om uddannelse, job og egne kompetencer, gerne allerede fra 7. klasse,
hvor der stadig er god tid til at være nysgerrig, prøve sig selv af og
lære noget om, hvordan verden hænger sammen, uden at skulle bekymre sig om, at man engang selv skal vælge en uddannelse.

Understøt nysgerrighed, hvis lejligheden byder sig

Enhver teenageforælder kan sikkert bekræfte, at det ikke altid er lige let at komme til at indgå i en åben og nysgerrig dialog med deres teenager.

Hvis din teenager er til at få i tale, kan du hjælpe dit barn med at reflektere over oplevelsen ved at selv at være åben og nysgerrig.

Hjælp med at sætte ord på

Det er faktisk svært for mange unge at sætte ord på, hvad de har oplevet, uden at ryge direkte til en konklusion, fx det var godt eller det var skidt, og når man når til konklusionen, risikerer samtalen og refleksionen at stoppe.

Vurderingen af om oplevelsen er ’dårlig’ eller ’god’, er i denne sammenhæng mindre vigtig. Det de unge skal træne, er at sætte ord på oplevelsen og at koble sig selv til den på en undersøgende måde. Det tager tid at lære, og vi ved, at det er godt at træne, mens man endnu ikke behøver at bekymre sig om at skulle vælge uddannelse.

Hvis en ung siger, ”det var kedeligt”, ”mærkeligt”, ”ikke noget for mig” er det mindst lige så interessant at være nysgerrig på, som hvis de siger, ”det var fedt”, ”spændende” eller ”lige mig”.

For hvad var det egentlig der var ”kedeligt” eller ”fedt”?

  • Var det de opgaver de lavede i virksomheden fx kedelige, fordi de ikke var blevet forstået eller var de fede, fordi der var mulighed for at arbejde kreativt?
  • Var det tempoet, der blev arbejdet i?
  • Var det for meget gruppearbejde – eller lige tilpas?
  • Eller var der måske foregået noget helt andet den dag, der gjorde hele dagen kedelig eller fed?

Find mere inspiration

Du har mulighed for at finde mere information, gode råd og strategier til forældre, der åbent vil tale uddannelse med deres børn i Samtaler om uddannelse

Videoer

Se videoer er få gode råd fra Rie Thomsen, Anders Ladegaard, Karina Meinicke og

Læs mere

Podcasts

Når musikken er vigtigere end bøger Drømmen om at blive musiker har altid trukket

Læs mere