Vejledning i sammenhæng

Til dig der skal gøre dig klart til at møde praktikanter

Info til kommende praktikværter

Karrierelæring

Mød din praktikant

Praktikanterne er unge drenge og piger der går i folkeskole

– Praktikken er måske deres første møde med en arbejdsplads

De er spændte på praktikken. Måske er de også usikre eller nervøse (også selvom de prøver at være seje)

De har brug for at lære alt muligt, som du kan hjælpe dem med:

 • om arbejdsliv generelt
 • få indsigt nogle arbejdsopgaver, få indsigt i jeres virksomhed og branche
 • få erfaringer med hvad de selv kan på en arbejdsplads


De reagerer generelt positivt på at blive:

 • budt velkommen
 • gjort opmærksom på at der er en plan for deres praktik
 • mødt med jeres professionalisme
 • lyttet og talt til

God praktik – DO’s and DONT’s

10 sekunder og du er ude

Gør det let for dig selv

Praktikanten er en af jer

Gør dig umage hele vejen

Skal jeg tage imod 2 praktikanter på samme tid?

Tal med din praktikant

Prep til praktik

– klik og find konkrete eksempler på

Opgaver til praktikanten

Workflow - oplagt at tale praktikanten om!

Program for praktik

Brev til praktikanten før praktik

Need to know

Roller og ansvar rundt om de unge

To verdener der mødes

Love og regler

Uddannelsesvejlederen

Roller

 • Har metodisk indsigt i forskellige karrierelæringsteorier, samt valg- og overgangsprocesser

 • Facilitator af karrierelæringsaktiviteter ud fra den unges forudsætninger og behov

 • Har viden om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet


Ansvar

 • Koordinering af samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder

 • Forberede de unge på det sammenhængende vejledningsforløb

 • Facilitering af opfølgende refleksioner med de unge om egne oplevelser i relation til uddannelses- og arbejdsliv

Grundskoler: lærere

Roller

 • Ambassadør for vejledningsforløbet

 • Overgangsfigur mellem aktører uden for skolen og de unge (og deres familier

 • Underviser i skolens fag

 

Ansvar

 • Være nysgerrig på uddannelses- og arbejdsliv sammen med eleverne

 • Følge op på fx succesoplevelser i brobygning/praktik, når de unge er tilbage i skolen

 • Facilitere elevernes drøftelse af og reflektion over vejledningsaktiviteterne i samarbejde med uddannelsesvejlederen

Virksomheder

Roller

 • Eksperter i fag og brancher

 • Værter til autentisk læringsarena for arbejdsliv

 

Ansvar

 • Som praktikværter at tage godt imod praktikanterne og tilrettelægge meningsfulde praktikforløb

 • Bidrage til de unges læring om specifik faglighed, virksomheden og arbejdsliv

 • Invitere de unge ind i et autentisk miljø, hvor de unge prøver forskelligartede arbejdsopgaver