Vejledning i sammenhæng

Her finder du inspiration til kollektiv vejledning

Kollektiv vejledning - før

Kollektiv vejledning

Materialer og værktøjer

Her finder du materialer og værktøjer til brug i  kollektiv vejledning i starten af et vejledningsforløb. Materialerne er designet til at skabe dialog og nysgerrighed hos de unge og til at udfordre dem, før de sendes i brobygning og praktik.

Nogle af materialerne er isolerede øvelser til anvendelse klasseundervisningen, andre er designet til at følge de unge under hele forløbet, fx logbogen og workflow.

 

Livshistorie

Autentisk interviewguide til borgere på plejehjem

EUD kort

Lær EUD at kende

Dilemma kort

Dilemmaer til forberedelse af praktik

Skyd EUD

Online spil: leg med kendskab til EUD

Tal med dit barn

Online spil: snak om forløbet hjemme

Søg praktik

Online spil – dialog før du søger praktik

Find jobbet

Online spil – få styr på hovedområderne på EUD

 

Vælg EUD'en

Online spil – Kobl titel og billede på EUD

 

Velkomstfilm fra EUD

Film fra EUD til kollektive vejledning FØR

Når du planlægger

Logbog til anvendelse under forløbet

God stil i praktik

Online spil – ram den gode stil i praktik og intro

Workflow

Vis arbejdsgange på en arbejdsplads

Gode råd til praktik

Dialogkort om at indgå på en arbejdsplads

Logbog

Fra specifik oplevelse til karrierelæring

Interviewguide

Når unge skal lave interviews