Her finder du inspiration til den kollektive vejledning

Kollektiv vejledning - før

Skabeloner til kollektiv vejledningsforløb

Skabelonerne er tænkt som inspiration til, hvordan du kan strukturere kollektiv vejledning i et sammenhængende vejledningsforløb.

Skabelonerne stammer fra vejledningsforløb, der er udviklet og afprøvet af uddannelsesvejledningen i Odder Skanderborg, Fredericia, Slagelse, Roskilde og Allerød kommune.

Fra fag til branche

Med skabelonen Fra fag til branche skaber du sammenhæng ved en direkte kobling mellem en fagretning på en erhvervsskole og en tilhørende branche.

Ungeentreprenør

Med skabelonen Ungeentreprenør skaber du sammenhæng ved at give den unge en hovedrolle som aktiv entreprenør, der udvikler et produkt til en arbejdsplads med hjælp fra erhvervsskolen.

Lejrskoleforløb

Med skabelonen Lejrskoleforløb skaber du overordnet sammenhæng ved at benytte rammerne fra Folkeskolelovens §16 c og organisere undervisningen i uddannelse og job som lejrskole med overnatning.

Materialer og værktøjer

Her finder du materialer og værktøjer til brug i den kollektive vejledning i starten af et vejledningsforløb. Materialerne er designet til at skabe dialog og nysgerrighed hos de unge og til at udfordre dem, før de sendes i brobygning og praktik.

Nogle af materialerne er isolerede øvelser til anvendelse klasseundervisningen, andre er designet til at følge de unge under hele forløbet, fx logbogen og workflow.

 

Livshistorie

Autentisk interviewguide til borgere på plejehjem

EUD kort

Lær EUD at kende

Dilemma kort

Dilemmaer til forberedelse af praktik

Skyd EUD

Online spil: leg med kendskab til EUD

Tal med dit barn

Online spil: snak om forløbet hjemme

Søg praktik

Online spil – dialog før du søger praktik

Find jobbet

Online spil – få styr på hovedområderne på EUD

 

Vælg EUD'en

Online spil – Kobl titel og billede på EUD

 

Velkomstfilm fra EUD

Film fra EUD til kollektive vejledning FØR

Når du planlægger

Logbog til anvendelse under forløbet

God stil i praktik

Online spil – ram den gode stil i praktik og intro

Workflow

Vis arbejdsgange på en arbejdsplads

Gode råd til praktik

Dialogkort om at indgå på en arbejdsplads

Logbog

Fra specifik oplevelse til karrierelæring