Vejledning i sammenhæng

Brobygning med skarpt jobfokus

– ZBC, Kontor, handel og forretningsservice i Slagelse

Brobygning med skarpt jobfokus er et eksemplarisk forløb, der illustrerer det tætte samarbejde mellem uddannelsesvejledningen og erhvervsskolen, det faglige fokus underviserne skal bidrage med ind i det sammenhængende forløb og det jobrettede fokus der muliggøres i praktikken.

Tæt samarbejde: Drejebogen er til kolleger på erhvervsskolen. Den opridser tanken bag hele det sammenhængende forløb, også de dele, der ligger uden for erhvervsskolen og henviser til materiale de unge har modtaget i uddannelsesvejledningen, Logbog.

Fagligt fokus: Drejebogen beskriver den teori underviseren skal anvende og hvilken praktisk øvelse de unge skal afprøve teorien på. Alle materialer beskriver og er på forhånd udvalgt, så forberedelsen er minimal for kollegaer, der skal undervise i forløbet.

Jobrettet fokus: Erhvervsskolen skaber sammenhæng til praktikken, ved at stille de unge en opgave til deres praktik, som ligger i direkte forlængelse af den undervisning, der har været unger brobygningen.