Vejledning i sammenhæng

Lejrskoleforløb

Se forløbseksempel integreret med lejrskole

Informationsmøde for forældre

 • Informationsmøde for forældre kan enten placeres i starten eller afslutningen af et sammenhængende vejledningsforløb

Kollektiv vejledning

 • Introduktion til vejledningsforløbet
 • Introduktion til erhvervsuddannelser generelt og mere specifikt til den lokale erhvervsskole
 • Arbejd med nysgerrighed

Brobygning

 • 1 – 2 dages brobygning på en erhvervsuddannelse i en given fagretning, som dækker den branche den unge efterfølgende skal i praktik i
 • Kan tilrettelægges klassevis eller individuelt af hængigt af muligheder og præferencer lokalt

Praktik

 • 1 – 3 dages praktik i en lokal virksomhed
 • Praktikken kan koordineres centralt ved at uddannelsesvejledningen finder praktikpladser til alle unge, ved hjælp af fx en kommunal erhvervsplaymaker eller ved at de unge selv finder en praktikplads

Kollektiv vejledning

 • Opfølgning på vejledningsaktiviteterne
 • De unge reflekterer over hvad de har oplevet
 • De unge reflekterer over dem selv i relation til de uddannelses- og arbjedslivsaktiviteter de har deltaget i