Vejledning i sammenhæng

Sidst på skoleåret kommer vejleder i klassen igen og har kollektiv vejledning. Her vil de oplevelser eleverne har haft med dette forløb kobles på uddannelsesmuligheder og sættes yderligere ind i en kontekst. 

Fag til branche - Forløbseksempel

Aktivitet 1

Opstartsmøde samarbejdspartnere

Hvornår?

Hvem/hvor?

Samarbejdspartnere. Produkt udvælges i fællesskab.

Et fælles tema: Bæredygtighed og vand

Et fælles produkt: plantemøbler

Aktivitet 2

Video 1 til forældre

Hvornår?

Hvem/hvor?

Uddannelsesvejledningen har lavet en introfilm til unge og forældre

Anvendt under corona

Aktivitet 3

Kollektiv vejledning

Hvornår?

Ugen før forløbs-dagene

Hvem/hvor?

I klassen

Uddannelses-vejledningen

Den kollektive vejledning introducerer til forløbet.
forløbet m.h.b.p. senere evaluering og præsentation af forløb for forældre.

Aktivitet 4

Brobygning 1 dag

Hvornår?

Forløbsdage Mandag

Hvem/hvor?

Klassevis

Jordbrugets Uddannelses-Center.

Uddannelsesvejleder er til stede og dokumenterer

Aktivitet 5

Praktik 1 dag

Hvornår?

Forløbsdage Tirsdag

Hvem/hvor?

Klassevis

AVK

Uddannelsesvejleder er til stede og dokumenterer forløbet m.h.b.p. senere evaluering og præsentation af forløb for forældre.

Aktivitet 6

Opfølgning

Hvornår?

Ugen efter forløbs-dagene

Hvem/hvor?

I klassen

Uddannelses-vejledningen

Aktivitet 7

Video 2 til forældre

Hvornår?

Efter forløbs-dagene

Hvem/hvor?

Uddannelses-vejledningen sender en film til forældre, der viser, hvad de unge har lavet under forløbet.

Om kommunen

Skanderborg Kommune er en mellemstor kommune med ca. 62.000 indbyggere og har et aktivt industri- og handelsliv i visse dele af kommunen.

Uddannelsesvejledningen i Skanderborg har tæt samarbejde med ditto i Odder Kommune, i det vi inden KUI-reformen var en del af samme center. Unge i Praksis er forankret i Skanderborg Kommune. 

De unge i Skanderborg Kommune søger primært mod de gymnasiale uddannelser – i lidt højere grad end på landsplan. En mulig forklaring på dette, kan være at det kun er muligt at tage to erhvervsuddannelser i kommunen, nemlig EUD/EUX Business og grundforløbet på en nystartet SOSU-skole.

Projektet Unge i Praksis har været gennemført med samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter, en stor erhvervsskole mellem Odder og Århus og med en stor virksomhed i Galtenområdet, AVK.