Vejledning i sammenhæng

Ungeentreprenør - Forløbseksempel 2:

Aktivitet 1

Forældre-arrangement

Hvornår?

Ugen før forløbsugen

Hvem/hvor?

På Trekronerskole

Uddannelses-vejledningen og repræsentant fra erhvervsskolen

17.00 – 18.00

Eleverne deltager også.

Aktivitet 2

Kollektiv vejledning

Hvornår?

Ugen før forløbsugen

Hvem/hvor?

I klassen
Uddannelses-vejledningen

Mødetid
8.00 – 8.45
Arbejde med forforståelser.

Forbereder eleverne på spørgsmål til de ældre.

Aktivitet 3

Erhvervspraktik 1. dag

Hvornår?

Forløbsuge

Mandag

Hvem/hvor?

Trekroner Plejecenter
Centerleder

Mødetid
9.00 – 13.30

Velkomst og rundvisning.
Interviews om livshistorier

Aktivitet 4

Brobygning 1. dag

Hvornår?

Forløbsuge

Tirsdag

Hvem/hvor?

Erhvervsskolen
ZBC
Uddannelseschef
Kirsten R. Dieckmann

Mødetid
9.00 – 13.00

Forberede meningsfulde aktiviteter til de ældre

Aktivitet 5

Erhvervspraktik 2. dag

Hvornår?

Forløbsuge

Onsdag

Hvem/hvor?

Trekroner Plejecenter
Centerleder

Mødetid
9.00 – 13.30

Udføre aktiviteter med beboerne

Aktivitet 6

Erhvervspraktik 3. dag

Hvornår?

Forløbsuge

Torsdag

Hvem/hvor?

Trekroner Plejecenter
Centerleder

Mødetid
9.00 – 13.30

Måltidsdag:
Oplæg om mad til ældre
Aktiviteter i køkken.
Fælles måltid unge og beboere.

Aktivitet 7

Brobygning 2. dag

Hvornår?

Forløbsuge

Torsdag

Hvem/hvor?

Erhvervsskolen
ZBC
Uddannelseschef
Kirsten R. Dieckmann

Mødetid
8.00 – 14.00

Kommunikationsøvelser og spil om erhvervsuddannelser

Aktivitet 8

Opfølgning

Hvornår?

Ugen efter forløbsugen

Hvem/hvor?

UU Roskilde-Lejre

Uddannelses-vejledningen

Om kommunen

Roskilde kommune har i 2022 omkring 80.000 borgere, hvoraf 12.592 er unge. I kommunen er der 15 grundskoler, 7 specialskoler og 8 private skoler. Af de unge i grundskolen vurderes 14 procent ikke uddannelsesparate i 9. klasse, mens 19 procent vurderes ikke uddannelsesparate i 10. klasse.

Roskilde Kommune har et mål om unge, der søger en erhvervsuddannelse er minimum 15 %. 13,6 % søgte en erhvervsuddannelse i 2021.

Uddannelsesvejledningen er forankret i UngeGuiden under jobcentret. Der er i alt 16 uddannelsesvejledere, hvoraf de 8 arbejder i grundskolen.

Projekt Unge i Praksis blev i Roskilde organiseret omkring en projektleder (som er teamleder for Uddannelsesvejledningen), to uddannelsesvejledere og en praktikkoordinator.