Vejledning i sammenhæng

Roskilde kommune

Fag til branche - Forløbseksempel 1

Aktivitet 1

Forældre-arrangement

Hvornår?

Ugen før forløbsugen

Hvem/hvor?

Online for alle deltagende klasser

Uddannelses-vejledningen, med deltages fra lokal praktikvært og repræsentant fra erhvervsskolen

Aktivitet 2

Kollektiv vejledning

Hvornår?

En hverdag før forløbsugen

Hvem/hvor?

I klassen

Uddannelses-vejledningen

Aktivitet 3

Erhvervspraktik 2 dage

Hvornår?

Forløbsuge

Hvem/hvor?

Lokale virksomheder

Praktik-koordinator finder praktikpladser

Aktivitet 4

Brobygning Skills + 1 dag

Hvornår?

Efter alle hold har været i praktik

Hvem/hvor?

DM i Skills for alle deltagende klasser
På erhvervsskolen
Erhvervsskolen tilrettelægger program

Aktivitet 5

Opfølgning

Hvornår?

På allerede fastlagte dage for Uddannelse og Job

Hvem/hvor?

På skolen.
Uddannelses-vejledningen

Om kommunen

Roskilde kommune har i 2022 omkring 80.000 borgere, hvoraf 12.592 er unge. I kommunen er der 15 grundskoler, 7 specialskoler og 8 private skoler. Af de unge i grundskolen vurderes 14 procent ikke uddannelsesparate i 9. klasse, mens 19 procent vurderes ikke uddannelsesparate i 10. klasse.

Roskilde Kommune har et mål om unge, der søger en erhvervsuddannelse er minimum 15 %. 13,6 % søgte en erhvervsuddannelse i 2021.

Uddannelsesvejledningen er forankret i UngeGuiden under jobcentret. Der er i alt 16 uddannelsesvejledere, hvoraf de 8 arbejder i grundskolen.

Projekt Unge i Praksis blev i Roskilde organiseret omkring en projektleder (som er teamleder for Uddannelsesvejledningen), to uddannelsesvejledere og en praktikkoordinator.