Vejledning i sammenhæng

Fag til branche - Forløbseksempel

Aktivitet 1

Grundskoler tilmelder sig

Hvornår?

Hvornår?

5 mdr. før forløbsuge

Aktivitet 2

”Klæd lærerne på” møde

Hvornår?

4 mdr. før
Forløbsuge

Hvem/hvor?

På de respektive skoler
Uddannelsesvejleder

Aktivitet 3

Forældre-arrangement

Hvornår?

3 mdr. før forløbsuge

Hvem/hvor?

Online
Uddannelsesvejleder

Aktivitet 4

1. Kollektive vejledning

Hvornår?

3 mdr. før forløbsuge

Hvem/hvor?

I klassen
Uddannelsesvejleder

Aktivitet 5

Indsamling af praktiksedler

Hvornår?

2 mdr. før
forløbsuge

Hvem/hvor?

I klassen
Uddannelsesvejleder

Aktivitet 6

2. Kollektive vejledning

Hvornår?

Hvornår?

1 uge før forløbsugen

Hvem/hvor?

I klassen
Uddannelsesvejleder

Aktivitet 7

Brobygning 2 dage

Hvornår?

Forløbsuge

Mandag
Tirsdag

Hvem/hvor?

ZBC Slagelse

Mødetid
9.00 – 13.30

Erhvervsskolen tilrettelægger program

 

Aktivitet 8

Erhvervspraktik 2 dage

Hvornår?

Hvornår?

Forløbsuge

Onsdag
Torsdag

Hvem/hvor?

De unge har selv fundet praktikpladser i området

 

Aktivitet 9

Gruppe-evaluering

Hvornår?

Forløbsuge

Fredag

Hvem/hvor?

Uden for klassen
Uddannelsesvejleder i grupper af 4 – 6 unge

 

Aktivitet 10

3. Kollektive vejledning

Hvornår?

Ugen efter forløbsugen

Hvem/hvor?

I klassen
Uddannelsesvejleder

 

Om kommunen

Slagelse kommune har i 2022 omkring 79.073 indbyggere og primært tre større byer: Slagelse, Skælskør og Korsør. Slagelse og Korsør har været deltagende i projekt Unge i praksis.

Kommunen har 22 grundskoler, inklusive 10. klasse. Derudover har kommunen et bredt udbud af ungdomsuddannelser og virksomheder.

Ansvaret for faget Uddannelse og Job ligger hos skolerne. Uddannelsesvejledningen har i forbindelse med projekt Unge i praksis kunnet udbyde en ekstra ydelse. For at kunne gennemføre projektet har der været prioriteret en fast tovholder i uddannelsesvejledningen med én dag om ugen til rådighed.