Vejledning i sammenhæng

Unge som entreprenører

Udvikling af et produkt

At skabe rammer for sammenhængende vejledningsforløb, hvor de unges rolle er at være entreprenører er en særdeles lærerig og engagerende måde at inddrage de unge på.

Det er essentielt for forløbets succes, at de deltagende aktører alle har deltaget i planlægningen og har forventningsafstemt roller og ansvar.

De unge får til opgave at udvikle et produkt, som udspringer af et reelt behov hos praktikværten. Forløbet, er udviklet i Roskilde, hvor det lokale plejehjem deltog sammen med den lokale sosu-skole. De unge skulle her udvikle nogle aktiviteter til beboerne på plejehjemmet, de definerede deres produkt efter at have besøgt og interviewet nogle af plejehjemmets beboere. Efterfølgende udviklede de unge aktiviteter målrettet den beboer de havde interviewet.

Produkterne blev kvalificeret på sosu-skolen, hvor underviserne underviste de unge i specifikke faglige discipliner, som de havde behov for at udvikle deres produkt.

Tilbage i praktikken afviklede de unge aktiviteterne med de beboere de var udviklet til og afslutningsvis blev der faciliteret en refleksionsproces forløbet.

Se evt. mere i Case Roskilde Ungeentreprenør.