Vejledning i sammenhæng

Inspiration til digitale vejledningsaktiviteter

Vejledning på distancen

Digital vejledning - god eller dårlig ide?

Svaret er ikke entydigt.

Herunder finder du erfaringer med vejledningsaktiviteter på distancen, samt alle online og digitale materialer, der har været anvendt som en del af et sammenhængende vejledningsforløb.

Nogle vejledningsaktiviteter kan med fordel afvikles online, det gælder fx forældremøder. Andre er svære at erstatte med et online alternativ, da oplevelsen som helhed kræver fysisk tilstedeværelse, som fx en praktik.

Erfaringen fra projekt Unge i praksis er, at de fleste har valgt at erstatte de fysiske forældremøder med online møder, hvor flere forældre har mulighed for at deltage.

forældremøder

Praktik

Tjekliste til det online forældremøde

Hybrid-aktiviteter er et format med potentiale

Hybrid – aktiviteter hvor de online aktiviteter understøtter fysiske aktiviteter kan med fordel benyttes. De to typer aktiviteter har forskellige fordele og ulemper

Fordele og ulemper ved online og digitale aktiviteter

Fordele

Ulemper

Video – og hvad det kan

Skab sammenhæng med et gennemgående tema

Det gennemgående tema kan præsenteres for både unge og deres forældre i en film. Her kan du se et eksempel på en film udviklet som introduktion til et sammenhængende vejledningsforløb.

Filmen præsenterer temaet, det karrierelæringsmæssige formål med aktiviteterne, men også aktører fra både den erhvervsskole og den virksomhed klassen skal besøge.

Video – og hvad det kan

Inspiration til andre

Videoer fra forskellige sammenhængende forløb i Unge i praksis.

Videoerne er anvendt som inspiration og oplysning til unge, som optakt til et sammenhængende vejledningsforløb og som inspiration til kommende samarbejdspartnere.

Video – og hvad det kan

Skab tryghed og sammenhæng

Velkommen hos

Tømrerskolen og Grundforløb 1 TBT

Online spil til unge og forældre

Skyd EUD

Online spil: leg med kendskab til EUD

Tal med dit barn

Online spil: snak om forløbet hjemme

Søg praktik

refleksionsøvelse i små grupper

Find jobbet - før

Online spil – få styr på hovedområderne på EUD

Vælg EUD’en

Online spil – Kobl titel og billede på EUD

God stil i praktik

Online spil – ram den gode stil i praktik og intro

Samtalehjul

refleksionsøvelse i små grupper

EUD på distancen - Skillsuniverset

Online undervisningsunivers udviklet af Copenhagen Skills, hvor unge kan gå på opdagelse i erhvervsuddannelserne Skillsuniverset