Vejledning i sammenhæng

Workflow

De fleste arbejdspladser er kendetegnet ved, at de består af mange funktioner, arbejdsgange, opgaver og roller. Et workflow viser et generelt eksempel på, hvordan arbejdsgange på en arbejdsplads kan se ud. Hver arbejdsplads har sine egne variationer over et workflow for branchen, men de vil alle kunne sætte deres faglighed ind i kontekst med arbejdsgange, funktioner og opgaver og det samme vil erhvervsskolerne kunne. Erhvervsskolerne vil kunne eksemplificere specifikke faglige discipliner fx lagerstyring, hygiejne eller materialekendskab ved hjælp af deres praktiske undervisning og forklare den kontekst det hører hjemme i på en arbejdsplads ved brug af et workflow.

Workflowet er et konkret værktøj, som både erhvervsuddannelser og arbejdspladser let kan tale ind i og forklare deres faglighed ud fra, men det er også en hjælp til de unge, som får en konkret kontekst at sætte det de lærer ind i.

For at opnå den bedste forståelse af workflowet, skal det forklares, eksemplificeres og anvendes som eksempel både i den kollektive vejledning med uddannelsesvejlederen, i brobygning på erhvervsuddannelsen og i virksomheden.

Der hvor workflowet har været anvendt i praksis er der blevet stillet opgaver til workflow i logbogen, der har dannet rammen om hele det sammenhængende forløb før, under og efter brobygning og praktik.

Her ser du et par eksempler på praktisk anvendelse af workflowet:

Billede1
Mosaikker lavet i brobygning af 7. a fra Allerød